Elektrik & Elektronik

3 Fazlı Asenkron Motorlarda Döner Manyetik Alan Nasıl Oluşur

3 Fazlı Asenkron Motorlarda Döner Manyetik Alan Nasıl Oluşur

 

Üç fazlı asenkron motorlarda üç fazlı stator sargıları oyuklara 120° faz farklı
olarak yerleştirilir. Bu sargılara aralarında 120° faz farkı bulanan alternatif gerilim uygulandığında sargıların etrafında döner bir manyetik alan meydana gelir  Rotor çubukları döner manyetik alan içerisinde kaldığından üzerinde bir EMK
endüklenir. İletkenlerin iki ucu kısa devre edildiğinden iletkenden kısa devre akı-
mı geçer. Geçen bu akımdan dolayı iletken rotor çubukları etrafında manyetik alan
meydana gelir. Stator döner manyetik alanı ile rotor manyetik alan kutuplarının birbirini itip çekmesi neticesinde de rotor mili aracılığıyla yataklarından döner. Bu olayı, “Manyetik alan içerisindeki rotor çubukları içerisinden akım geçtiğinde çubuklar manyetik alanın dışına doğru itilir.” şeklinde de açıklayabiliriz. Rotor senkron devirle (stator döner alan hızında) dönerse stator alanı rotor çubuklarıyla aynı doğrultuda bulunacağından çubuklar alan tarafından kesilmeyecek ve çubuklarda bir EMK endüklenmeyecektir. Döndürme momenti meydana gelmeyeceğinden rotor dönmeyecektir. Rotor döner alanı daima stator döner alanın gerisinde hareket eder. Ns= 120.f / 2P   dönüş hızını devir / dakika cinsinden verir.

 

Bir elektrik motoru , bir mekanik enerji olarak elektrik enerjisine dönüştüren böyle bir elektromekanik cihazdır. Üç fazlı AC sistemde, en yaygın kullanılan motor, üç fazlı indüksiyon motorudur, çünkü bu tip bir motor herhangi bir çalıştırma cihazı gerektirmez veya kendinden motorlu indüksiyon motoru olduklarını söyleyebiliriz. Üç fazlı asenkron motor ilkesini daha iyi anlamak için , bu motorun temel yapısal özelliği bilinmelidir. Bu Motor iki ana parçadan oluşur:

1-Stator:

Üç fazlı asenkron motorun statoru, 3 fazlı AC kaynağına bağlanan 3 fazlı bir sargı devresi oluşturmak için bir dizi yuvadan oluşur. Üç faz sargıları, 3Ph’den sonra dönen bir manyetik alan oluşturacak şekilde yarıklara yerleştirilir . Onlara AC beslemesi yapılır.

2-Rotor:
Üç fazlı endüksiyon motorunun rotoru, iletkenleri taşıyabilen paralel yivli silindirik laminat çekirdekten oluşur. İletkenler her yuvaya uyan ve uç halkalar tarafından kısa devre yaptırılan ağır bakır veya alüminyum çubuklardır. Yuvalar milin eksenine tam olarak paralel değil, biraz eğiktir; çünkü bu düzenleme manyetik uğultu sesini azaltır ve motorun durmasını önleyebilir.

 

Üç Fazlı Asenkron Motorun Çalışması

 

Döner Manyetik Alan Üretimi

Motorun statoru 120 ° ‘lik bir elektrik açısı ile örtüşen sarım telafisini içerir. Birincil sargı veya stator bir 3 fazlı AC kaynağına bağlandığında, senkron hızda dönen bir döner manyetik alan kurar.

Rotasyonun Ardındaki Sırlar: Faraday yasasına göre , herhangi bir devrede indüklenen bir emk , devredeki manyetik akı bağlantı değişim oranından kaynaklanmaktadır . Bir sarma rotorlu olarak indüksiyon motoru ya da bir dış aracılığıyla kapatılır direnç veya doğrudan uç halka ile kısa devre ve döner manyetik alan statorun kesilmiş bir emk rotor bakır barda yol açtığı ve bu emk nedeniyle bir olan mevcut rotor akar. Burada dönen akı ve statik rotor iletken arasındaki göreceli hız üretim nedenidir; Dolayısıyla Lenz kanununa göre rotor, nedeni azaltmak için aynı yönde dönecektir, yani göreli hızda hızlanır.
Böylece , üç fazlı endüksiyon motorunun çalışma prensibinden , rotor hızının, stator tarafından üretilen senkron hıza ulaşmaması gerektiği gözlemlenebilir. Hızlar eşitse, böyle bir nispi hız olmaz, bu nedenle rotorda bir emk oluşmaz ve akım akmaz ve bu nedenle hiçbir tork üretilemez. Sonuçta rotor senkron hıza ulaşamaz. Stator (senkron hız) ile rotor hızları arasındaki fark kayma olarak adlandırılır. Bir indüksiyon motorunda manyetik alanın dönüşünün avantajı, rotora hiçbir elektrik bağlantısı yapılmasına gerek yoktur. Böylece üç fazlı endüksiyon motoru :

 

  • Kendinden başlama
    Daha az armatür reaksiyonu ve kıvılcım çıkmasına neden olabilecek komütatörlerin ve fırçaların bulunmaması nedeniyle fırça kıvılcım oluşması
    Yapıda sağlamlık
    Ekonomiklik
    Bakımı daha kolay olması gibi  özelliklere sahiptir.

 

Döner alan, döner manyetik alan,asenkron motorlar

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like