Enerji Mühendisliği

Enerji Mühendisi Ne Yapar

Enerji Mühendisi Ne Yapar

 

Bir enerji mühendisi için ana odak noktası, enerji tasarrufu için fırsatları keşfetmek ve daha fazla enerji verimliliği sağlamak için tavsiyelerde bulunmaktır. Bu yeşil enerji alanında  enerji sistemleri mühendisleri  genellikle gözlemleri, saha incelemelerini veya enerji tasarrufu analizleri için veri toplamak için alt ölçümleri yapmak için işyerlerine gider. Enerji mühendisliği işinde olanlar, enerji kullanımını, maliyetlerini değerlendirmek ve enerji tasarrufu için önlemleri belirlemek için enerji denetimleri gerçekleştirir . Enerji mühendisleri, enerji kullanımını belirlemek ve potansiyel enerji tasarrufunu hesaplamak için ısıtma, havalandırma ve klima (HVAC) veya aydınlatma sistemleri dahil olmak üzere enerji sistemlerinin enerji tüketimini izler ve analiz eder.

 

Enerji mühendisliği  meslek sahipleri aşağıdaki araçları ve teknolojiyi kullanmaktadır:

 

 

  • Hava kaçakları testinde kullanılan yaygın aletler olan hava akımı test cihazları ve taslak kalemler.
  • HVAC sistemlerinin verimliliğini analiz eden araçlar olan ısıtma sistemi yakma analizörleri
  • Dijital kızılötesi termometreler ve kızılötesi kameralar ısı izlemesi ve görüntüleme için kullanılan aletlerdir.

 

Enerji Mühendisleri Hangi Programları Kullanır

 

Architectural Energy Corporation gibi analitik veya bilimsel yazılım ENFORMA Building Diagnostics; Autodesk ECOTECT; EnergySoft EnergyPro; Trane System Analyzer, enerji mühendislerinin toplanan verileri yönetmesine yardımcı olur.

 

Autodesk AutoCAD yazılımı gibi bilgisayar destekli tasarım yazılımı; Evde Enerji Verimli Tasarım (HEED), enerji mühendislerine enerji verimliliği için sistemler tasarlarlar. Enerji mühendisleri aynı zamanda sürdürülebilir tasarım  enerji mühendisliği ve enerji yönetimi gibi enerji ile ilgili tasarım veya inşaat işlerini de  yönetir. Enerji performansını optimize etmek için enerji modelleme, ölçüm, doğrulama, devreye alma veya yeniden başlatma işlemlerini yaparlar. Enerji mühendisleri mimari, mekanik veya elektrik planlarını ve enerji verimliliği özelliklerini gözden geçirir ve mühendislik fizibilitesini belirler. Ayrıca detay ve montaj çizimleri, tasarım hesaplamaları, sistem düzenleri ve eskizleri veya enerji verimliliği spesifikasyonları gibi inşaat tasarımı bilgilerini de değerlendirirler. Değerlendirmelerine dayanarak, enerji mühendisleri proje raporlarını ve diğer program veya teknik belgeleri hazırlarlar. Son olarak, enerji mühendisleri personel veya müşteriler için enerji yönetimi, Enerji yakıtlarının seçimi ile ilgili öneriler sunmak, farkındalık yaratmak veya alternatif veya yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmek gibi işler yaparlar. . Enerji ve Çevre Tasarımı (LEED) veya Yeşil Binalar gibi konularda inşaat veya yenileme  alanında müşterilerle veya diğer mühendislerle istişarelerde bulunurlar.

Enerji mühendisleri, enerji maliyetlerini düşürmek veya inşaat aşamalarını tasarlamak, inşa etmek veya yeniden şekillendirirken enerji verimliliğini artırmak için enerji ile ilgili projeleri veya programları tasarlar, geliştirir ve değerlendirirler.

Enerji mühendisleri bütçeleri ve zaman çizelgelerini karşılar yasalara uygun enerji koruma projelerinin tasarımını gerçekleştirir bu projelerin geliştirilmesini ve yapımını yönetir. Enerji mühendisleri iklim kontrolü sistemleri, enerji modelleme, veri kaydı, enerji yönetim kontrol sistemleri, aydınlatma veya gündüz aydınlatma tasarımı, sürdürülebilir tasarım ve enerji denetimi gibi konularda müşterilere veya diğer mühendislere danışma hizmeti vermektedir.

 

Enerji Mühendisleri İçin Çalışma Ortamı

 

Çoğu enerji mühendisleri endüstriyel tesisler, ofisler veya laboratuarlarda çalışırlar. Bazıları, inşaatlar veya üretim yerlerinde, projeleri izlemek ya da denetlemek ya da yerinde olan sorunları çözmek için çalışabilir. Birçok enerji mühendisi enerji santrallerinde barajlarda aktif olarak çalışabilir. Enerji mühendisi olarak yeşil enerji/ yenilenebilir enerji alanında  bir iş bulmak, tipik olarak dört yıllık bir lisans derecesi gerektirir. Enerji endüstrisi, enerji sistemleri, elektrik ve / veya çevre mühendisliği alanlarında önemli miktarda işle ilgili beceri, bilgi veya tecrübenin enerji mühendisliği işleri için nitelikli olduğu düşünülmelidir. Tecrübesi, iş bulma şansını artıracaktır. Mesleki sertifikalar birer artıdır, ancak mutlaka gerekli değildir. Bu işteki çalışanlar genellikle uzun süreli işle ilgili deneyimlere, iş başında eğitim ve / veya mesleki eğitime ihtiyaç duyar. Bu iş genellikle başkalarını koordine etme, denetleme, yönetme veya eğitmeyi içerir. Enerji sistemleri mühendisleri elektrik sistemlerinde uzmanlaşabilecekleri gibi ısıtma -soğutma doğalgaz alanlarında da uzmanlaşabilirler; Isıtma, havalandırma ve klima (HVAC) sistemleri; Yeşil binalar  aydınlatma; hava kalitesi; Veya enerji tedariki konusu enerji sistemleri mühendisliği alanına girer.

Enerji Sistemleri Mühendisi maaşı

Geleceğin en parlak mesleklerinden biri olan Enerji Sistemleri Mühendisliği; dünyanın artan enerji ihtiyacına paralel olarak gittikçe daha çok değer kazanacak mesleklerden biridir. Bu alandaki istihdamın 2010’dan 2020’ye kadar yüzde 3 ile yüzde 9 arasında büyümesi beklenmektedir; Dünya genelinde  İşgücü İstatistikleri Bürosu (BLS) raporlarına göre, 2010-2020 yılları arasında 44.800 iş ilanı açılacak ve 157.000 enerji mühendisi istihdam edilecektir. Enerji Sistemleri Mühendisi maaşı Avrupa ve Amerika’da yılda 90.000 dolar olarak ödenecek.

 

Enerji Sistemleri Mühendisi, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisi maaşı, Enerji Mühendisleri Hangi Programları Kullanır

KAYNAK:

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like