Enerji Mühendisliği

Enerji Mühendisliği Maaşı

Enerji Mühendisliği Maaşı

Enerji mühendisliği bölümü ya da enerji sistemleri mühendisliği bölümü okunabilecek en güzel bölümlerden biridir. Özellikle fizik ( statik-dinamik-mukavemet), matematik ve akışkanlarla arası iyi olan doğa kanunlarını daha iyi anlamak isteyen ve bunların dönüşümü konusunda tasavvurlarda bulunabilen, hayal gücü geniş dinamik mühendisler yetiştiren Enerji sistemleri mühendisliği bölümünün tüm dersleri devam ve dikkat istiyor.  Biliyoruz ki enerji hayatın devamını sağlar. Sürekli maddeler form değiştirir ve bu alış veriş enerjinin ortaya çıkmasına yol açar. Bu gün hayatımızı kolaylaştıran tüm cihazların enerji verimliliği açısından yeniden tasarlanması enerji mühendislerinin çalışma alanı olacaktır.

Fosil yakıtlar hızla tükenmektedir ve dünyanın yeni enerji kaynaklarına ihtiyacı vardır. İnsanlar belli bir konfora ulaştığında, bu konfordan taviz vermek istemezler. Söz gelimi buzdolabı en basit cihaz olarak; yaz aylarında buz gibi içecekler içmemize yardım ederler. Buzdolabı da bir konfordur. Bundan vazgeçmeyi hayal bile edemeyiz. Elektrik ve elektrikli tüm cihazlar gün geçtikçe hayatımızı daha yaşanır hale getiriyorlar. Klimalar, dondurucular, televizyonlar hatta bilgisayarlar ve akıllı cihazlar hayatımızda her gün daha fazla yer ediyor. Bunların beslendiği kaynak ya da enerji elektrik enerjisidir. Ulaşım konusunda kullanılan kaynak fosil yakıtlardır. Fakat bu kaynaklar tükenmeye yüz tutuyor. Termik ( kömürle çalışan santraller vb) santraller, yerini güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi ile çalışan santrallere bırakıyor. Elektrikli araçların gelişmesi ile elektriğe bağımlılığımız daha da artıyor. Enerji mühendisleri enerji kaynaklarını bulmak, geliştirmek ve daha verimli hale getirmek gibi görevler alırlar.

Enerji Mühendisliği Çalışma Alanları

Enerji mühendisleri enerji kavramının geçtiği her alanda çalışabilmektedir. Elektrik, ısı transferi, ısıtma soğutma sistemlerinin tasarımı işletimi gibi konular bu alana girer.

Enerji Mühendisliği imza yetkisi

Makine Mühendisleri Odasına kayıt yaptırabilen enerji mühendisleri imza yetkileri arasında;

 • Enerji yöneticiliği
 • Sanayi-bina etüt ve proje
 • LPG Otogaz istasyonlarında sorumlu müdür
 • İş kazaları bilirkişilik

Gibi yetkileri vardır. Gerekli kursları alarak enerji uzmanı olabilirler. Fabrikalarda büyük tesislerde enerji tasarrufu enerji kontrolü ve denetimi yapabilirler.

Enerji Mühendisleri Odası

Sadece enerji mühendislerinin kayıt olabileceği enerji mühendisleri odası yoktur. Ancak odanın açılması için çalışmalar yürütülmektedir.

Enerji Mühendisleri Maaşı

Binlerce farklı şirket –kuruluşta çalışma imkanı vardır. Her kuruluşta farklı görevler alınacağı için enerji sistemleri mühendisi maaşı da farklı olacaktır. 5.000 lira ile 10.000 lira arasında değişen ücretlerde çalışabilirler. Enerjiye bağımlı olan başka ülkelerde çalışırlarsa maaşları 15.000 dolara kadar çıkabilir. Yeni mezun olan enerji mühendisleri kendilerini geliştirmek adına ve tecrübe kazanmak için çok düşük ücretlerde çalışmayı kabul edebilirler. Ancak teknoloji fakültelerinde, 4. Sınıflarda dönem stajı vardır. 4-5 ay boyunca seçilen yerde staj yapılarak iyi bir tecrübe kazanılabilir.

Teknoloji fakültesi ile Mühendislik Fakültesi Farkı

Teknoloji fakülteleri de enerji sistemleri mühendisleri yetiştirir, mühendislik fakülteleri de… Ancak teknoloji fakültelerinde uygulamaya ayrılan zaman biraz fazladır. Mesela 4. Sınıfta koca bir dönem staj yapılır. O zaman diliminde verilecek dersler genellikle 3. Sınıflara sıkıştırılır. İki fakülte arasında ders sayısında ayrım yoktur. Hatta makine mühendisleri ile de hemen hemen tüm dersler ortaktır. Bir iki ders dışında hepsi ortak temel dersleri görürler. Ancak teknoloji fakültelerinde;

 1. sınıfta 30 gün staj
 2. sınıfta 30 gün staj
 3. sınıfta bir dönem staj

Görülme zorunluluğu vardır. Bu da öğrenciye büyük deneyimler kazandırır. İşe başlar başlamaz gösterdikleri performans hemen göze çarpar. Çünkü uygulamalı ders gördükleri için;

 • Kumpas ölçümü
 • Temel imalat makineleri
 • CNC tezgahları kullanımı ve programlaması
 • Tesisat malzemeleri araç gereçleri tanıma kullanma
 • Bilgisayar programlama
 • CAD çizim programları

Alanlarında yetiştikleri için üretim| projelendirme odaklı kuruluşlarda acemilik çekmeden kolayca ortama ayak uydurabilirler. Bu nedenle bir enerji sistemleri mühendisi iş hayatına çok daha çabuk adapte olabilir. Dönem stajını gördüğü kuruluşta işe alınabilir. Çünkü zaten işverenin istediği deneyimi kazanmıştır ve ona ek yükler getirmeyecek; direkt olarak kazandırmaya başlayacaktır. Biliyoruz ki mühendis de olsa bir işe girilirken acemilik döneminin atlatılması gerekir. Bu dönem aylarca sürebilir. Bu da ek olarak emek ve zaman demektir ki hiçbir işletmeci böyle bir yükü almak istemez.

 

Enerji Sistemleri mühendisliği Dersleri

Fizik I

 

Birimler, vektörler, tek boyutta hareket, iki boyutta hareket, temel kuvvetler, hareket kanunları, enerji, dairesel hareket, hareket kanunlarının uygulamaları, potansiyel enerji, enerjinin korunumu, doğrusal momentum ve çarpımalar, dönme hareketi, yuvarlanma hareketi ve açısal momentum, tork, statik denge, titreşim hareketi, evrensel çekim kuvveti, basınç ve akışkanlar mekaniğinin temelleri.

 

Matematik

 

Lineer denklem sistemlerinin matris dönüşümü ve Cramer metodu ile çözüm. Vektörel büyüklüklerin toplama çıkartma ve çarpımları. Düzlemde kartezyen koordinatlar ve çizgi denklemleri; doğru denklemi, daire denklemi, parabol, hiperbol ve elips denklemleri. Fonksiyonlar ve grafikleri; kuvvet fonksiyonları, üstel ve logaritmik fonksiyonlar, trigonometrik fonksiyonlar, ters trigonometrik fonksiyonlar, kapalı fonksiyonlar hiperbolik fonksiyonlar. Kuadratik, kübik ve muhtelif dereceden denklemlerin köklerinin belirlenmesi. Karmaşık sayılar. Kutupsal koordinat sistemi ve kutupsal denklemi verilmiş fonksiyonların çizimi. Sayı dizileri, seriler ve yakınsaklık testleri. iki değişkenli fonksiyonlar; düzlem, küre,paraboloid gibi yüzeylerin denklemlerinin tanıtılması ve grafiklerinin çizilmesi. Limit ve süreklilik.

 

 

Kimya

Madde Element, bileşik, karışım ve bazı kimyasal kavramlar, önemli kimya kanunları, Lavoisler, proust, dalton, avagadro vs. Atom ağırlığı, molekül ağırlığı, atom-gr, molfram. Semboller, Formüller, Denklemler Ve Bileşikler: Semboller, formüller denklemler, Ağırlıkça bileşim, % bileşim, basit formül, molekül formülün tayini, Elementlerin değerlilikleri, iyon ve molekül yapısı, değerlik kavramı, Bileşik formüllerin yazılışı ve adlandırılması,Redoks denklemlerinin denkleştirilmesi, Stokiyometri. Atomun Yapısı ve Perdodik Cetvel:Atom çekirdeği, izotopluk, element, akımın elektron yapısı, kuantum sayıları ve yörünge,peryodik sistem, iyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi.

 

Teknik Resim

 

Teknik resim gereçleri, Çizgi, yazı ve rakamlar, Temel geometrik çizimler, Dik izdüşüm, Ölçekler ve ölçülendirme kuralları, Perspektif çizim metotları, Görünüş çıkarma ve perspektif, Kesit alma, Özel makine parçalarının kesitlerini alma, Yüzey pürüzlülüğü ve kalite işaretleri,Toleranslar…

 

 

 

Enerji Mühendisliğine Giriş

Enerji kaynakları, enerji teknolojisinin tarihi gelişimi, buhar enerjisi ve makinaları, içten yanmalı motorlar, güç santralleri, enerji istatistikleri, yenilenebilir enerji, nükleer enerji, enerji üretiminde yeni arayışlar, konvansiyonel enerji kaynaklan, bilim ve teknolojide gelişmeler…

 

 

 

Temel İmalat

El aletleri kullanarak parça işleme, şekil verme. Isıl işlemler. Sertleştirme, menevişleme, tavlama. Pafta, kılavuz ile vida çekme. El ile raybalama. Markalama. Torna tezgahı, kısımlarının tanıtılması, torna tezgahında kullanılan avadanlıklar Tornada kullanılan kesici takımlar. Tornalama operasyonları: silindirik tornalama, konik tornalama, eksantrik tornalama, vida çekme, delik delme ve büyütme, küre tornalama, tırtıl çekme, yay sarma ve özel tornalama işlemleri. Frezeleme teknikleri. Düzlem yüzey, kanal, kademe, cep ve frezede delik operasyonları. Bölme işlemleri. Dişli çark imalat uygulamaları ve helisel kanalların açılması. Taşlama ve alet bileme tezgahları ve yardımcı aparatları. iş parçalarının ve taşların bağlanması, sökülmesi, dengelenmesi, bilenmesi. Silindirik, konik, delik taşlama, punta taşlama işlemlerinin yapılması. Alet bileme tezgahında tek ve çok ağızlı düz, helisel, çapraz, profil ve diğer frezelerin bilenmesi

Tesisat Teknolojisi

Konu ile ilgili standartlar. Suyun fiziksel ve kimyasal özellikleri, elde edilmesi, iletim ve dağıtım yöntemleri, suyun temizlenmesi ve yumuşatılması, dağıtımının yapılması. Temiz su tesisatının düzenlenmesi. Islak mekânların ve pis su tesisatının düzenlenmesi, boru çapı

hesabı. Yağmur suyu tesisatının düzenlenmesi, boyutlandırılması ve hesaplamaları. Yangın tesisatının düzenlenmesi, hesapları ve tasarımı. ihtiyaç duyulan kullanma sıcak suyunun hesaplanması, hazırlanması ve tesisatı. Hidrofor ve depolar ile ilgili hesaplamalar ve seçimin yapılması.

 

Malzeme Bilimi

Malzemelerin fiziksel özelliklerini kimyasal bileşimleri ile atomsal bağ yapıları, kristal düzlem ve doğrultuları, Bravais ve Miller indisleri, yapısal kusurlar ile bunların kristal yapılı malzemelerin özelliklerine etkileri, malzemelerin mekanik özelliklerinin anlaşılması ve bunların ölçülmesi, yayınmanın kristal yapılı malzemelerin kimyasal bileimine ve mekanik özelliklerine etkisini tanımlama ve bir boyutlu problemler, iki bileenli faz diyagramları,

alaşım sistemlerinde katılama ve yayınma prensipleri, metal, seramik, polimer ve kompozit malzemelerde yapı-özellik ilişkisi, korozyon türleri, korunma yöntemleri

 

Mühendislik Matematiği

Mühendislik problemlerinin formülasyonu; lineer denklemler: matris ve determinantlar, lineer sistemler, lineer olmayan denklem sistemleri, sayısal yöntemler; adi diferansiyel denklemler:birinci dereceden, ikinci dereceden, yüksek dereceden diferansiyel denklemler, adi diferansiyel denklemlerin seri çözümleri, Laplace dönüşümleri, adi diferansiyel denklem sistemleri; sayısal yöntemler: başlangıç değer problemleri, sınır değer problemleri; kısmı diferansiyel denklemler: karakteristikler yöntemi, değişkenlerin birleştirilmesi yöntemi, değişkenlerin birleştirilmesi yöntemi; integral dönüşüm, sayısal yöntemler

Termodinamik

Birimler ve temel tanımlar, kapalı ve açık sistemler, enerjinin biçimleri, sistemin özelikleri,hal ve denge, Termodinamiğin sıfırıncı kanunu, basınç, sıcaklık, saf maddenin özellikleri, Saf madeninin faz değişimleri, özellik diyagramları ve tabloları, Saf maddenin P-v-T yüzeyi,İdeal gaz kanunları, hal değişimleri, Isı ve iş, Özgül ısılar, ideal gazların iç enerji, entalpi veözgül ısıları, Sıvı ve katıların özgül ısıları, Gerçek gazlar, Termodinamiğin 1. kanunu, kapalı sistemler, Termodinamiği 1. kanununun açık sistemlere uygulanması, Sürekli akışlı açık sistemler, Termodinamiğin II. Kanunu, Kelvin-Planck ve Clasius ifadeleri, tersinir ve tersinmez hal değişimleri, Isıl verim ve etkinlik, Soğutma makineleri ve ısı pompaları, Carnot çevrimi, Claisus eşitsizliği, Entropi, Entropinin artış ilkesi, Entropi ile ilgili özellik diyagramları, T ds bağıntıları, saf madde ve ideal gazların Entropi değişimleri

Sayısal Analiz

Nümerik analize giriş. Matris ve Determinantlar. Lineer Cebirsel Denklem Takımlarının Nümerik Çözümleri. Öz Değer ve Öz Vektörler . Lineer Olmayan Denklemlerinin Çözümleri. interpolasyon ve Yaklaık Çözümler, Lagrange Metodu. Newton Metodu Lineer Olmayan Denklem Takımlarının Çözümleri. Sonlu Farklar. Nümerik Türev. Nümerik integrasyon. Dif. Denklemlerinin Nümerik Çözümleri. Runge-Kutta Metodu, Euler Metodu, Picards Metodu,Taylor Serisi Yardımıyla integrasyon. Diferansiyel Denklem Sistemleri. Eğri Uydurma En Küçük Kareler Metodu. Sınır Değer Problemleri. Kısmi Diferansiyel Denklemler

Yakıtlar Ve Yanma

Yakıtlar, üretimi, benzin, mazot, fuel-oil, gazyağı yakıtlarda kullanılan katıklar, yanma benzin motorlarında yanma dizel motorlarında yanma, yanma kimyası, teorik yanma, eksik yanma, alt ve üst ısıl değerlerin hesaplanması. Tribolojik sistemler, aşınma karakteristiği, yağ çeşitleri, özellikleri, katkı maddeleri, kimyası, vizkosite. Motorlarda kullanılan yağlama sistemleri. Motorlu taşıt güç aktarma organlarında kullanılan yağlar

Mukavemet

Gerilme ve şekil değiştirme kavramları. Emniyet katsayısı ve emniyet gerilmeleri, Mohr Dairesi, Basit yükleme; çekme, basma, kayma/kesme eğilme, burulma ve burkulma, bileşikgerilmeler. Statik olarak belirsiz elemanlar, ısıl gerilmeler. ince cidarlı basınçlı kaplar. Mukavemette enerji yöntemleri

 

 

 

Dinamik

Mekanikle ilgili temel kavramlar ve ilkeler. Mekanikte kullanılan birim sistemleri, Maddesel noktanın dinamiği: Dinamiğe giriş, Düzlemde doğrusal hareket, Dikdörtgen ve kutupsal koordinatlar, Bağıl hareket, Uzayda doğrusal hareket, Newton Kanunları, i – enerji ilişkisi, Potansiyel Enerji, Maddesel noktanın kinetiği, Katı cisimlerin kinematiği, Rijit cisim üzerindeki noktaların bağıl hareketi, Kütle atalet momenti, Rijit Cisimlerin Kinematiği, Rijit Cisimlerin Kinetiği, D’Alembert Prensibi.

Elektrik İletim Dağıtım

Elektrikle ilgili temel kavramlar ve ilkeler. Elektrikte kullanılan birim sistemleri, Direk montajını öğrenmek, Direklere Travers, Konsol Montajı Yapmak, izalatör ve diğer elemanların montajının yapılmasının öğrenmek, Havai Hat iletkenlerini Çekmek ve Bağlantılarını Yapmak, Direkler, Donanımları ve Hatların Bakımını Yapmak, ENH oluşan arızaları gidermek, Güç Trafosu montajını yapmak, Ölçü Trafosu montajını yapmak, Bara sisteminin montajını yapmak, Ayırıcı montajını yapmak, Kesici montajını yapmak, ialt sistemlerinde oluşan arızaları gidermek, Panoların ve Ölçüm Sistemlerinin Bakımını Yapmak

Elektrik Makineleri

Enerji, Elektro mekanik enerji dönüşümünde genel ilkeler. Tanımlar ve referans işaretler. Enerji sakınımı ve enerji denge denklemi. Moment ve kuvvet ile magnetik ve elektrik alan enerjileri arasındaki ilişkiler. Öz ve karşıt endüklemler, moment ve kuvvet, genelleştirlimiş ve ilkel makina modelleri ve sürekli enerji dönüşüm koşulları, çeşitli makina modelleri.

Endüstri İlişkileri

Endüstri ilişkileri kavramı ve endüstri ilişkilerinin şekillenmesinde rol oynayan faktörler,Endüstri ilişkileri kuramları,Endüstri ilişkilerinin gelişim süreci, Endüstri ilişkilerinin tarafları,Devletin endüstri ilişkilerinin şekillenmesindeki rolü ,işçi sendikalarının gelişimi, özellikleri, örgüt yapıları,Sendika hakkı kavramı ,Sendika- siyasi parti ilişkileri,Hafta işveren sendikaları ve işlevleri,Toplu pazarlık kavramı ve unsurları,Toplu pazarlığın düzeyi,Toplu sözleşmelerin süresi, içeriği, toplu pazarlığın değişen yapısı ,Toplu iş uyuşmazlığının çözümünde barışçı yollar,Toplu iş uyuşmazlığının çözümünde grev ve lokavt

Makine Elemanları

Genel kavramlar, gerilme analizi, bileşik gerilme, kırılma teorisi, yorulma, emniyet katsayısı, güvenirlilik, çentik, büyüklük, yüzey ve diğer faktörler. Malzeme seçimi, perçinli, kaynaklı, lehimli bağlantılar, kuvvet ve moment yükü. Bağlantı ve güç vidaları, miller, iki boyutlu analiz, kamalar, yaylar..

Akışkanlar Mekaniği

Yer çekiminden kaynaklanan statik basınç alanının analizi, eğik yüzeylerde oluşan hidrostatik basınç kuvvetleri ve yerlerinin hesabı, kaldırma kuvveti ve yerinin incelenmesi, atmosferde basınç dağılımının incelenmesi, ivmeli hareket yapan tanklarda sıvı yüksekliği dağılımının incelenmesi. Momentumun tanıtılması, sabit bir kontrol hacmine giren ve çıkan momentumun yarattığı kuvvetlerin incelenmesi, hareketli bir kontrol hacmine giren ve çıkan momentumun yarattığı kuvvetlerin incelenmesi, çok boyutlu viskozitesiz akışların genel hareket denklemlerinin türetilmesi, Bernoulli denkleminin türetilmesi, dinamik basınç, venturimetre ve pitot tupü, otomobil rüzgar direnci hesapları. Sirkülasyon ve rotasyonun tanımı, vorticity transport denklemi ile viskozitesiz akışların rotasyonsuz olduğunun gösterilmesi, potansiyel akış denklemi, streamline transformasyonu, hız potansiyeli transformasyonu, potansiyel akış simulasyunu ile otomobillerin çevresindeki basınç dağılımının hesabı.

 

Isı Transferi

Sabit ısı iletimi. Geçici ısı iletimi. Zoraki konveksiyon. Doğal konveksiyon. Işıma ile ısı transferi. Isı dönüştürücüler. Borularda ve cisimler etrafındaki akıta zorlanmış konveksiyonda ısı transferi

 

 

Isıtma Sistemleri

 

Bina ısıtmasında uygulanan sıcak sulu sistemlerinin tasarımı ve çizimi. Mimarı proje temini,iç ve dış şartların belirlenmesi, Yapı bileşenleri K katsayıları, mahal sıcaklıklarının belirlenmesi, Isı kaybı hesapları, Isıtıcı seçimi, plan üzerine montaj, kolon borularının çizimi, kazan dairesi organizasyonu, kolon şemasının çizimi, boru çapı ve pompa hesapları, diğer hesaplamalar ( kazan yüzeyi hesabı ve seçimi yakma sistemi elemanlarının hesabı ve seçimi,yakıt miktarı, genleşme elemanı, kontrol sistemleri. v.b)Maliyet hesabı. Ödev, proje rapor hazırlama ve sunumu.

benzeri temel basit dersler verilmektedir. Elbette derslerin hepsini burada yazmadık . Bunlar temel olarak verilen derslerden bir kaçı sadece…

Enerji Sistemleri mühendisliği Tercih 

Enerji sistemleri mühendisliği tercih edecek öğrencilerin fizik- kimya-matematik temelinin çok iyi olması ve mühendisliği sevmesi gerekir. Zihinde 3 boyutlu tasarımlar yapabilmeyi, doğadaki enerji dönüşümlerini matematiksel olarak ifade edebilmeyi, iş üretmeyi, proje çizmeyi ve yenilenebilir enerji alanlarında çalışmayı istemeyi zorunlu kılar. Rüzgar gülleri, güneş enerji panelleri tasarlamayı, yakıt alanında çalışmayı yakıtların nasıl daha verimli kullanılabileceğini araştırmayı sevmek gerekir. Elektrik ve makine mühendisliğinin bir karışımı olan bu bölüm; sadece sevmekle başarılabilir. İyi bir temel ve sevgi ile çok rahat bir şekilde okulu bitirebilirsiniz.  O yüzden üniversite tercihi konusunda hangi mühendislik dalını seçeceğine karar veremeyen öğrencilere enerji sistemleri mühendisliği tercih etmelerini öneriyoruz. Geleceğin mesleklerinden biri olacağı kesindir. Çünkü enerji ihtiyacı hiç bir zaman tükenmeyecektir ve daima yeni enerji kaynaklarına ihtiyaç duyulacaktır. İşte bu noktada enerji mühendislerine daha çok iş düşecektir.

enerji sistemleri mühendisi maaşı, Teknoloji fakültesi ile Mühendislik Fakültesi Farkı, Enerji Mühendisleri Odası, Enerji Mühendisliği imza yetkisi, Enerji Mühendisliği Çalışma Alanları

 

 

 

 

 

2 Comments
 1. MustafaG 2 ay ago
  Reply

  ben bu bölümü okuyorum, çok çok pişman olduğum bir bölüm nedenleri basit hem çok ağrı hem çok yorucu hem de imza yetkisi ve odası yok hem iş alanı yok hem de 4 yıl sürünmek var

 2. MustafaG 2 ay ago
  Reply

  ne maaşı ya, ben bu bölümden mezun oldum 1 yıldır asgari ücretli iş bile bulamıyorum kesinlikle okunmasını tavsiye etmem,
  zor
  iş alanı yok
  imza yetkisi yok
  yok oğlu yok

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like