Bilim Haberleri

Isı Pompası Nedir

Isı Pompası Nedir

Bir ısı pompasının çalışması bir buzdolabınınkine benzer, ancak tersine çalışır. Aynı prensibi kullanan bir ısı pompası, tam tersini yapar: Doğal bir kaynaktan (hava, su veya toprak) ısıyı alır ve ısıtma sisteminin tipine bağlı olarak, uygun sıcaklıkta binaya taşır. Isı pompası soğuk ortamdan ısı alarak daha sıcak alana gönderir. Normalde doğal ısı transferi, sıcak ortamdan soğuk ortamadır. Isı pompaları bunun tersini yapar. Az enerji harcar ve 4-4 kat daha fazla enerji verir.

Bir ısı pompasının soğutma döngüsünde, bir gaz (genellikle “freon” gazıdır), doğal kaynaktan ısıyı absorbe etme yeteneğine sahiptir ve daha sonra, sıcaklığını arttıran bir sıkıştırmadan sonra, bunu ısıtma sistemine aktarır. Sisteme verilen enerji, kompresör tarafından harcanandan 3 ila 6 kat daha fazladır. Burada enerji kazancı vardır ve istenen de budur.

Toprak, su ve hava serbest, ekolojik ve yenilenebilir enerji kullanarak, ısı pompaları enerji tüketimini ve CO2 emisyonlarını azaltmak ve aynı zamanda gezegeni korumak için ideal bir çözümdür.

Bir ısı pompasının takılması için, evinizin ve termal gereksinimlerinin doğru bir şekilde değerlendirilmesi gerekir: bir ısı pompasının en iyi şekilde çalışması genellikle yerden ısıtma sistemleri veya düşük sıcaklıklı radyatörler ile yeni tip evlerde bulunur. Geleneksel bir sistemin yeniden geliştirilmesi durumunda, binanın ısı yalıtımı ısı kaybını ve mevcut radyatörlerin çalışma sıcaklığını düşürmek için performans göstermelidir.

Farklı enerji kaynaklarının kullanılması

En iyi enerji kaynağının seçimi, yerel koşullara ve ısı gereksinimlerine göre bireysel durumlara bağlıdır. ısı pompaları farklı enerji kaynaklarını kullanabilir:

Hava

Mevcut tüm kaynaklardan, hava genellikle en hızlı ve en uygun performans oranında mevcuttur. Ancak, soğuk iklim bölgelerindeki verimi ve hava hareketiyle oluşan akustik emisyonları değerlendirmek gerekir.

Toprak

Kapalı devre sondaları ile yerden ısıyı uzaklaştırmak için toprak kullanılabilir. Yatay toplayıcıları olan bir jeotermal ısı pompası yaklaşık çift ısıtılacak bina yüzeyi ile karşılaştırıldığında probların döşenmesi için bir serbest yüzeyi gerektirir. Yani toprak altına boru döşemek gerekir. Toprak altına döşenen borular, söz gelimi kış aylarında dışarısı 0 derece ise de toprak altında sıcaklık 15 derecedir. Her yerde bu böyledir. Yine yaz aylarında dışarısı +40 dereceye vardığında dahi toprak altında yine 15 derece sıcaklık vardır. Bu sıcaklığın transferi sağlanarak doğal ve ucuz bir ısıtma soğutma yapılabilir.

Isı pompası fiyatları

Isı pompası fiyatı kısa sürede kendini amorti edeceği için önemli bir konu değildir. Tamamen doğal ortamı kaynak olarak kullanır az elektrik harcar ve yazın soğutma kışın ısıtma yapabilirler. soğutulacak veya ısıtılacak alanın metrekaresine göre, ve kullanılacak boru sistemi, pompa tertibatına göre fiyatlar değişmektedir.

Isı Pompası COP Değeri

COP değeri kısaca performans katsayısıdır. COP değerinin 4 olması demek, verdiğinizin 4 katı kadar enerji alıyorsunuz demektir. Üretilen tüm ısı pompalarında COP değeri 4 ve üzeridir. 1 KW elektrik harcanarak, ısı formunda k KW ısıtma -soğutma yapılabilmektedir. İyi de bu durum termodinamik 1 yasasına aykırı değil mi? Hayır değil, Termodinamik I yasası enerjinin korunum yasasıdır, ama burada siz elektrik harcıyor, ve ısı enerjisi alıyorsunuz. Bu kavramlar farklı şeylerdir. Isı olarak Kilo watt ile elektriksel olarak Kilowatt aynı matematiksel kefeye konsa da aslında, siz 1 KW elektrik harcadınız ama elektrik almadınız. Siz sadece odayı ısıttınız veya soğuttunuz. Enerji burada form değiştiriyor.

ısı pompası nedir, ısı pompası nasıl çalışır, ısı pompası fiyatları,

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like