Bilim Haberleri

Newton Hareket Kanunları

Newton Hareket Kanunları

Sir Isaac Newton (1642-1727), bu gizemli dahi ya da adam fizik biliminin temel taşı olan 3 farklı kanunu ortaya atan kişidir. Daha o zamanlarda Newton fizik biliminin tek otoritesi kabul edildi. Ta ki günümüze kadar… Einstein bu adamın karizmasını, yerçekimine farklı bir açıklama getirerek çizmeye çalıştıysa da onun kanunları tüm mühendislik fakültelerinin fizik alt dalları olan statik, dinamik ve mukavemet, akışkanlar derslerinde bol bol verilmektedir. Ben bu tür adamların, evrensel bilgi hazinesinden beslendiklerine inanıyorum. Bu hazineye sadece çok yüksek sezgili insanlar erişebiliyor. Sezgi, zekanın da kaynağıdır. Dolayısı ile bu tür seçkin adamlar, her yüz yılda karşımıza çıkıyor.

Evrensel Bilgi Hazinesi Nedir

Bu güne kadar gelmiş ve gelmekte olan, gelecekte de olacak olanların tüm bilgisini içeren bir kozmik hazinedir. Bu hazineye sadece sezgi ile ulaşılır. Bilim dünyasının bu hazineyi kabul etmediği açık, çünkü nesnel ve somut bir gerçeklik değil. Ama yine de hangi kaşife bakarsanız bakın, bir takım duyular aldığını ifade edecektir. Biren flaş gibi zihnimde bir görüntü çakıldı derler. Nicola Tesla, daha o zamanlarda AC akımı ve kablosuz iletişimin temellerini bulduğunda, birden bire, durup dururken bu günkü AC motorun resminin gözünün önünde canlandığını ifade etti. O günden sonra AC elektrik alanında çalıştı durdu.

Sir Isaac Newton da bu tip bir görüye sahip biriydi. Çünkü bu kanunlar, hala geçerliliğini koruyorlar. Fizik biliminin vazgeçilmez kanunları olarak, bu kanunları temel alan bilim insanları ve mühendisler insan yaşamını kolaylaştıran binlerce farklı buluşa imza attılar ve atmaya devam ediyorlar. Bunlar doğal dünyayı açıklamak ve daha sonra gelişmeler yolunu açan zarif ve sezgisel fiziksel teoriyi oluşturmak üzere basit matematiksel formüller kullanılarak insanoğlunun ilk büyük başarılarından bazılarına imza atan Sir Isaac Newton;
araba çarpışmalarını simüle etmek, uzay aracında gezinmek ve bilardo oynamak gibi şeyleri yapmamıza bu yasaları ile yardım etti.

 

 

Newtonun Birinci Kanunu

Newtonun birinci yasası, bir nesnenin bir kuvvetle etkileşmemesi halinde, duruyorsa durmaya devam edeceğini, hareket etmeye başlarda hareketine devam edeceğini ifade eder. Uzaydaki bir havası ortamda gazla itiş sağlayan bir uzay aracı, sürtünme olmadığı için sonsuza kadar o hızla ilerler. Ter yönde bir itiş sağlandığında durur ve sonsuza kadar durmaya devam eder. Bu newton un birinci kanunudur.

Newtonun İkinci Kanunu

Newton’un ikinci yasası F = ma ile basitçe açıklanabilir. Kütleye bir kuvvet etki ettiğinde, o kuvvet cisme bir ivme kazandırır. Kuvvetle kütle arasında doğru orantı vardır. Kütle ile ivme arasında ters orantı vardır. Kütle büyüdükçe, birim zamandaki hız değişimi ( a) azalır.

Newtonun Üçüncü Kanunu

Newtonun üçüncü kanunu, iki cisim etkileşimde bulunduğunda, kuvvetleri birbirlerine eşit büyüklükte ve zıt yönde eşit kuvvetler uyguladıklarını belirtmektedir. Bu genellikle eylem ve tepki yasası olarak adlandırılır. Yani siz duvara bir tokat attığınızda, aslında duvar da o kuvvete eşit bir kuvvetle size tepki verir. Elinizin acıması bu yüzdendir. doğada her şey etki-tepki prensibine göre çalışır. İki cisim arasında, çekim kuvveti; aralarındaki uzaklığın karesi ile ters orantılıdır.

 

 

 

Newtonun Viskozite Kanunu

Kayma gerilmesi, viskozite ile kayma hızının çarpımına eşittir. Bu formülden şu özeti çıkarmak mümkün, Sabit bir sıcaklıkta bir akışkan düşünelim, uygulanan kayma gerilmesiyle (T) doğru orantılı bir hızda şekil değiştirir. Hızlı bir kuvvet uygulanırsa akışkan özelliğini değiştirmez. Bu yasaya newton yasasına uygun akışkanlar deniyor ve şöyle formulize ediliyor.

 

 

 

 

 

newton, Newtonun Üçüncü Kanunu,Newtonun birinci Kanunu,Newtonun ikinci Kanunu, fizik, newton kimdir,

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like