Bilim Haberleri

Termodinamik Kanunlar

 

Termodinamik Kanunlar

 

Termodinamik kanunlar bir Sisteme giren veya bir sistemden çıkan enerjinin değerlendirilmesi ile ilgilenmekte bu noktada termodinamiğin birinci kanunu ve  termodinamiğin ikinci kanunu kullanılmakta deney yapılarak ortaya konan bu kanunlar tabiat kanunlarıdır.

 

Termodinamiğin 1. kanunu

 

Termodinamik 1. kanunu enerji niceliği ile alakalıdır kısaca Bu kanun enerjinin korunumunu ifade eder, yoktan  enerjinin var edilemeyeceğini veya var olan enerjini yok edilemeyeceğini ifade eder. Yani termodinamiğin 1. kanunu enerji korunum kanunudur.

 

 Termodinamiğin 2. kanunu

 

Termodinamiğin 2. kanunu enerji geçişlerinin Ancak ve ancak belirli bir yönde gerçekleşebileceğini ifade eder. Ayrıca olayların geri döndürülemeyeceğini de ifade eder. Bu da enerjinin niteliği ile ilgili bilgi verir. Termodinamiğin 2. kanunu anlamak için bazı ifadeleri bakmak lazım kullanılan bu ifadeler veya terimler ısı kaynağı termodinamik  çevrim akışkanı ve ısı makinesi gibi kavramlardır. Mesela bu kavramlardan termodinamik Çevrim hal değişimlerinden Art arda meydana gelerek yeniden başlangıç haline ulaşması ile ortaya çıkan dönel hal değişimidir.

Termodinamikte Kelvin Planck ifadesi önemli bir ifadedir. Bu ifade ısı makinelerinin dayandığı esas açıklamaktadır. Buna göre bir buhar güç santrali ısı makinesidir. Bilindiği gibi santrallerde çalışan akışkan olan su kazanlarda buhar haline getirilmektedir bu durum bir yakıtın yanması şeklinde sağlanabilmektedir. Böylece yüksek sıcaklık oluşturulmaktadır bu kaynaktan ısı çekilmektedir. Buhar türbinlere gönderilerek türbin kanatlarının dönmesi sağlanmakta ve elektrik enerjisi dönme hareketiyle üretilebilmektedir.

Tribünlerde basınç ve sıcaklığı düşürülerek çıkan buhar ilk haline dönmesi sağlanır. Buharın suya dönüşmesi için yoğuşturulması gerekir. Bir kısım kayıplar bu noktada olsa da çevrimin oluşması ve su israfının önlenmesi için suyun –buhara ve buharın suya dönüştürülmesi sağlanabilmektedir.

Buhar sürekli iş üretmesi için durduğu ünitelere gönderilir düşük sıcaklıktaki ısı kaynağına ısı atılması anlamına gelir su yeniden buharlaşmak üzere pompalı ara pompalarla birlikte kazana basılmakta böylece çalışan akışkan olan su Bir nevi termodinamik çevrimini tamamlamaktadır. Bir ısı makinesinde bütün Hedef iş üretmektir. bunun için ısı kaynağından ısı çekilir ve çekilen ısının bir kısmının atılır verim  hiçbir zaman %100 oranında olmayacaktır. Termodinamikte Carnot çevrimi tek ideal çevrimdir. Carnot çevrimi tersine çevrilebilir ısı pompaları ve soğutma içinde en büyük performansa sahip bir çevrim oluşturmaktadır. Carnot çevriminde 4 tersinir işlem yer almaktadır. Isı pompası ısı makinesi bir soğutma makinesi… Yüksek sıcaklıktaki ısı kaynağı ile düşük sıcaklıktaki ısı kaynağı alışverişte bulunursa bu miktarlar  ısı kaynağının sıcaklığına bağlı olacaktır yani sıcaklıklar Isıların birbirine oranı sıcaklıkların birbirine oranıdır. ( Qa/Qb= Ta/Tb) Termodinamikte Clausius ifadesi ise şöyledir: Isı düşük sıcaklıktan en yüksek sıcaklığa kendi kendine aktarılamaz. Ve böyle bir makineyi yapmak olanaksızdır yani kendiliğinden aktarımı sağlayacak bir makine üretilemez.  Bir ortamdan soğutma tesiri yaratılması yüksek sıcaklık kaynağına ısı atılması için mutlaka dışarıdan enerji verilmesi gerekiyor.

Ekserji Nedir

Ekserji termodinamik 1 ve termodinamik 2 Kanunları ile enerjinin korunduğu enerji geçişlerinin ve sistemin gerçek işlemlerinin tersinmez olduğunu ortaya koyar Bir işlemin meydana gelebilmesi için sistemin ve çevrenin birlikte toplam entropisi sürekli artacak yönde değişmektedir.

 

 Eğer bir sistemin sıcaklık ve basıncı çevrenin sıcaklık ve basıncın eşit ise bu sistem ölü demektir bu sistemde enerji olduğu halde ekserji sıfırdır.

Etiketler: Termodinamik Kanunlar,termodinamiğin birinci kanunu ,termodinamiğin ikinci kanunu,ısı kaynağı, termodinamik  çevrim akışkanı, ısı makinesi,Kelvin Planck,Carnot çevrimi,Clausius ifadesi,Ekserji Nedir

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like