Bilim Haberleri

Trigonometri 1000 Yıl Önce Keşfedildi

Trigonometri matematik dersinin bel kemiği…
Sydney’deki New South Wales Üniversitesi’nden araştırmacılar eski Babil tabletlerini inceledi ve Plympton 322 olarak bilinen bir tablet, yalnızca bir eğitim aracı olarak düşünülmüş.ablonun düzenli üçgenlerin kenarlarına tekabül eden sayı setleri olan Pisagor üçlülerini tasavvur ediyor.Bunlar, Pisagor teoremi içerisinde sayılardır, a2 + b² = c². Daha önce, bilim adamları Plympton 322’nin en basit geometrik denklemleri öğrenmek için malzeme olabileceğini düşündüler, ancak şimdi bunun daha önemli bir bulgu olduğuna inanıyorlar.

 

Plympton 322’nin yeni versiyonu, trigonometrik bir tablodur, şu an kitaplarda olanlara benzer; sadece burada daireler ve köşeler yerine üçgenler kullanılmaktadır. Bilim insanları, tabletin saraylar ve piramitler gibi büyük binaların inşasında kullanıldığına inanıyorlardı.

Eski Babilliler, hesaplamanın modern sistemine göre bir avantaja sahiptir, çünkü ondalık değil, altmış basamaklı bir hesap sistemi kullandılar Biz onlarca, yüzlerce, binlerce vb. Sayıyoruz ve Babiller her şeyi 60 ar 60’ar sayardı.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like