Bilim Haberleri

Tuvalet Kağıdından Elektrik Üretimi

Tuvalet Kağıdından Elektrik Üretimi

Yeşil bir geleceği özlüyor muyuz? Hepimiz yemyeşil bir dünyayı çocuklarımıza bırakmak isteriz. Yeni nesillere daha temiz bir dünya, daha yeşil enerji kaynakları hali hazırda var olan fosil yakıtlarla bırakılamaz. Yeşil enerji kaynaklarına yönelmek gerekir. Bunun için de bilim insanları harıl harıl hem iddialı hem de eften püften işleri kurcalamaya devam ediyorlar. Tuvalet kağıdından elektrik üretmek teknoloji haberleri kategorimizin yeni haberi…

Bilim adamları kullanılmış tuvalet kağıdını elektriğe dönüştürmenin bir yolunu buldular.

Araştırmacılar, atık tuvalet kağıdından bir doğal gaz tesisi ile aynı verimlilikte ve evdeki güneş panelleri ile aynı maliyetle enerji üretebildiklerini belirttiler. Hollanda’daki Amsterdam Üniversitesi ve Utrecht Üniversitesi’nden sürdürülebilir kimya araştırmacıları, kirli tuvalet kağıdını, ahşaptan en çok benzeyen bir hale getirmek amacıyla iki aşamalı bir prosedür geliştirdiler. Böylece kirli tuvalet kağıdı su arıtma tesislerinde çamurdan toplanıyor. Daha sonra kurutuluyort ve 1,650 Fahrenheit -900 C dereceye kadar- ulaşabilen bir odadaki bir gaz haline dönüştürdüler. Tarda, külleri ve nemi çoğunlukla metan, karbondioksit ve karbon monoksit bırakmak için gazdan çıkardılar . Bu gazlar , metandan düşük emisyon elektriği üretmek için çok yüksek sıcaklık koruyan katı oksit yakıt hücrelerine beslendi .
Süreç verimliliği ve sürdürülebilirliği en üst düzeye çıkaracak şekilde tasarlandı: Yakıt hücresi tarafından oluşturulan artık ısı bir sonraki tur tuvalet kağıdını kurutmak için kullanılıyor ve tüm süreç, bir kömür santralinin karbon emisyonlarının yaklaşık altıda birini veriyor.

 

Aslında tuvalet kağıdı da diğer kağıtlar gibi ağaçtan yapılıyor ve onun yakılması ile pekala istenilen ısı elde edilebilir. Bir ısı elde edildikten sonra bu ısıyı suya verdiğinizde güçlü bir basınca sahip buhar elde edersiniz. Bu buhar türbinleri döndürür ve istenen dönüş-çevrim sağlanınca elektrik üretimi çok kolay sağlanabilir. Yani bunda şaşıracak bir şey yok. Güzel yanı emisyonun çok düşük olması böylece dünya daha az kirlenmiş oluyor.

elektrik üretimi, yeşil enerji, enerji, teknoloji,

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like