Enerji Mühendisliği

YAKITLAR VE YANMA DERSİ

YAKITLAR VE YANMA DERSİ VİZE HAZIRLIK SORULARI

 • Buji ile ateşlemeli motorlarda vuruntulu yanmayı açıklayınız. Bunu etkileyen faktörleri sıralayınız.

Vuruntu yanma cephesi ilerlerken yanma odasının basınç ve sıcaklık etkisi ile odanın henüz alev almayan başka bir noktasında ikinci bir yanma odasının oluşması olayıdır.  Bu olay buji ateşlemeli motorlarda görülür. Vuruntu nedeni ile güç azalır. Yanma odası elemanlarında kısmi erimeler oluşabilir.

 • Yanma odası şekli
 • Buji konumu
 • Ateşleme sistemi
 • Karışımın Hava yakıt oranı
 • Yakıt özellikleri

 

 

 

 • Sıvı Yakıtların Genel özellikleri nelerdir?

Sıvı yakıtların genel özellikleri

 • Yoğunluk
 • Yakıtın Yapısal bileşimi
 • Yakıtın Isıl değeri
 • Alevlenme Noktası
 • Vizkozitesi
 • Yakıtın Yüzey Gerilimi
 • Yakıtın Donma Noktası

 

 • C4H8 ve C2H2 Açık Formüllerini yazınız ve bu yakıtların hangi tür yakıtlar olduğunu izah ediniz.

 

 

C4H8  olefin grubundan doymamış bir hidrokarbondur. Bünyelerindeki doymamış karbon nedeni ile istenmezler.  Uzun süre depoda kaldıklarında doymamış C atomları oksijenle birleşirler ve sakız oluştururlar. Tıkanma ve Karbüratörde  arızaya sebep olurlar.

 

 

 

 • Sentez ve Alkilleme Nedir Kraking Yöntemi nedir açıklayınız.
 • Sentez: bu yöntemde kömürden yapay olarak benzin ve dizel elde edilir. Hibrasyon yönteminde kömür tozu ve katalizör maddeler ve yağlar karışım haline gelir. Yüksek basınç ve sıcaklıkta  hidrojenle reaksiyona sokulurlar. Çeşitli hidrokarbon  ürünler elde edilir.
 • Kraking: Büyük moleküllü hidro karbonlar yüksek sıcaklık ve Basınç altında daha küçük moleküllere dönüşür. Aynı miktar ham petrolden daha fazla benzin-mazot elde edilmesini sağlar. Parafinik yapı Olefinik yapıya çevrilerek benzinin vuruntu direnci arttırılır.
 • Alkilleme: bir molekülde hidrojen atomu yerine bir alkil kökünün geçmesidir. Benzinin oktan sayısını düzeltmek için gerekli izo oktan üretilmektedir.

 

 • İçten Yanmalı motorlarda Sıkıştırma oranı nedir ve yakıtlar üzerindeki etkisi hakkında malumat veriniz.

 

Sıkıştırma Oranı Motorun dizel mi yoksa benzinli mi olduğunu anlamamızı sağlar. SO= Silindir Hacmi / yanma Odası Hacmi formülünden bulunur.  Silindir hacmi ( Vh+ Vc)  yanma Odası hacmi ise (Vc) ile gösterilir. Benzinli araçlarda 14, dizel araçlarda 24-24 oranına kadar sıkışma söz konusudur. Bir benzin hava karışımının basıncı ve sıcaklığı sıkıştırma oranına bağlı olarak artar. Sıkıştırma oranı büyüdükçe sıkıştırma sonu basınç ve sıcaklık artar. Piston Üst Ölü Noktaya geldiğinde buji ile karışım ateşlenir.

SO=  (Vh+Vc) / (Vc)

 

 

 • Polimerizasyon ve İzomerizasyon Nedir Açıklayınız

 

Polimerizasyon ve izomerizasyon yöntemleri
Polimerizasyon yönteminde kraking işlemi sırasında oluşan olefinik yapıdaki gazlar (etilen, propilen, butilen) katalizörler ve ısı yardımıyla normal sıcaklıkta sıvı durumda olan daha büyük
moleküllere dönüştürülür. Bu sıvı bileşenler, normal benzine katılarak yüksek oktanlı benzin elde
edilir. İzomerizasyon yönteminde ise, normal parafinler katalizörler aracılığı ile izoparafinlere çevirirler.

 

 • Sıvı Yakıtların Genel özelliklerini sıralayınız
 • Yoğunluk
 • Yapısal Bileşim
 • Isıl Değer
 • Alevlenme Noktası
 • Vizkozite
 • Yakıtın Yüzey Gerilmesi
 • Donma Noktası

 

 • Yakıt bileşimini açıklayınız

Kurşun Su Sakızlaşma ve manganez.

 • Yakıtın Isıl Değeri Nedir Açıklayınız

Birim kütledeki yakıtın enerji içeriğinin bir ölçüsüdür. Birimi ise Kj/kg ya da Kcal/kg

 

 • Yakıtın Alevlenme Noktası Nedir Açıklayınız

Yakıt buharının açık alev ile temas ettiğinde bir an için alev aldığı sıcaklık noktasıdır.

 • Vizkozite nedir açıklayınız

Yakıtın akıcılığı için kullanılan bir ölçüdür. Vizkozite küçülürse akış direnci azalır.Vizkozite sıcaklıkla ters ilişkilidir. Sıcaklık arttıkça vizkozite yani direnç azalır.

 • Donma Noktası Nedir Açıklayınız

Yakıtın donduğu noktadır. Benzin için -65 derecedir Dizel için -10 Derecedir

 • Yüzey Gerilimi Nedir Açıklayınız

Yoğunluk arttıkça artan bir parametredir. Yakıt demetinin parçalanması üzerine etkilidir.

 • Benzinli Yakıtlarda istenen yakıt özelliklerini sıralayınız

Uçuculuk

Vuruntu direnci

 • Vuruntu direnci ve Uçuculuk Nedir Açıklayınız

Vuruntu direnci Vuruntu yanma cephesi ilerlerken yanma odasının basınç ve sıcaklık etkisi ile odanın henüz alev almayan başka bir noktasında ikinci bir yanma odasının oluşması olayıdır.  Bu olay buji ateşlemeli motorlarda görülür. Vuruntu nedeni ile güç azalır. Yanma odası elemanlarında kısmi erimeler oluşabilir.

 

 • Vuruntu direncini iyileştirmek için alınması gereken önlemleri sıralayınız
 • Kaliteli yakıt kullanımı
 • Karbüratör Ayarı
 • Soğutma Sistemi
 • Ateşleme Zaman Ayarı
 • Sıkıştırma Oranını iyi seçmek
 • Buji yerinin değişimi
 • Yanma odası biçimi

 

 

 

 

 • Oktan Sayısı Sekan sayısı nedir açıklayınız

Oktan sayısı, teknik anlamıyla, benzinin vuruntu kalitesinin değerlendirilmesi için kullanılan bir ölçüttür. Bir yakıtın oktan sayısı, yanma kalitesinin ve özellikle de zor koşullara dayanma yeteneğinin ölçüsüdür. Oktan sayısı benzinin vuruntuya karşı gösterdiği direnci gösterir. Oktan sayısı ne kadar yüksek olursa, benzinin kendi kendine tutuşma şansı o kadar azalır ve vuruntu olmaz.Araç performansının düşmesinden ve motorun hasar görmesinden kaçınmak için benzinin motora uygun bir oktan kalitesine sahip olması gerekmektedir.

 

 

 • Detenasyon Nedir Detenasyon Önleme Çarelerini Açıklayınız

                               Karışımın ani yanması sonucu yükselen basıncın oluşturduğu vuruntu, çok şiddetli olursa, motor parçaları yıpranır. Ancak; detenasyonlu çalışmaya uzun zaman izin verilmediği için,detenasyon nedeni ile motor parçalarında sanıldığı gibi yıpranma olmaz. Detenasyon; buji çaktıktan sonra, meydana gelen alevin, bir alev cephesi halinde yanma odasının diğer kısımlarına ulaşmadan, başka noktalardan da karışımın tutuşması sonucu meydana gelir. Diğer bir anlatımla; Buji ile karışım ateşlendikten sonra, yanmanın düzensiz olmasına detenasyon denir

 • Çevrim Olayını açıklayınız

Bir motorda iş elde etmek için tekrarlanmadan
meydana gelen olayların toplamına bir çevrim denir.
Dört zamanlı motorlarda bir çevrimin tamamlanabilmesi için pistonun dört hareketine gerek vardır.

 • Yakıt Seçiminde Dikkat Edilecek Hususları Açıklayınız
 • Yakıtın kolay bulunması
 • Kolay depolanabilmesi
 • Isıl Değeri
 • Maliyeti

 Yakıtın teknik Özelliklerini açıklayınız

 • İyi atomize olmalıdır
 • Kolay buharlaşmalıdır
 • Hava ile homojen karışabilmelidir
 • Silindirde atık bırakmamalıdır
 • Havayı kirletmemelidir.

 

 • Parafinlere Örnek Vererek Açıklayınız

Parafinler doymuş hidrokarbonlardır. Büyük moleküllü olanları düz zincir bağlara sahiptirler. İsimlerde son eklere –AN getirilir. Kimyasal formülleri CnH2n+2

 • Aromatlara Örnek Vererek Açıklayınız

Kömürden yapay olarak elde edilirler. Vuruntuya mukavemeti arttırmak için kullanılırlar. Kanser yaparlar bu yüzden sınırlı kullanılırlar. Aromatların oktan sayıları yüksektir.

 

 • Alkollerin üretilmesi yöntemini açıklayınız

Yapılarında OH radikali vardır. Fermantasyon yolu ile üretilirler. Yakıt olarak metanol ve Etanol kullanılır. Kömürün hidrojenizasyonundan METANOL elde edilir. ETANOL ise tarım ürünleri artıklarından elde edilir. Vuruntuya karşı mukavemetlidirler. Temiz yakıtlardır.

 

 • Destilasyon nedir ve bir rafinede elde edilen yakıtların Damıtma Sıcaklıklarını yazınız

Ham petrolün Damıtılması işlemi şöyledir. Ham petrol önce ısıtılır yıkanır ve tuzdan arındırılır. Atmosferik ayrıştırma kulesine gelir. Alttan verilen buharla ısıtılan ham petrol, çeşitli kaynama noktalarına sahip olan bileşiklerin ayrıştırılması sonrası çeşitli ürünlere ayrılmış olur. En alt katmanda kaynama noktaları yüksek olan ağır HC vardır. Üste çıktıkça daha hafif HC yoğuşurlar.

 • Benzin  35-200 C
 • Jet Yakıt 35-150 C
 • Dizel Yakıt 175-375 C
 • Ağır Yakıt Fuel oil ve Yağlar 370-550 C

En Alttan En üste Doğru çıkan ürünler:

Asfalt –Kok- Rafine Yağı-Fuel Oil-Jet Yakıtı- Dizel-Gazyağı-Benzin

 

KESMEDİYSE BUYRUN BURADAN YAKIN……………..


 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like