Bilim Haberleri

Yapay Zeka Su Kaynakları

Yapay Zeka Su Kaynakları

Yapay zeka yazılımları ile içme sularının geçtiği aşamaları kontrol eden sistemlerin daha akıllı hale getirilmesi mümkün. Su hayati bir madde, o olmadan yaşamamız mümkün değil, insanlar 20 gün aç kalabilir ama 2 gün susuz kalamaz. Dünyada enerji savaşlarından sonra su kıtlığı gelecekteki savaşların nedeni olabilir. Bu bir teori de olabilir. Zira deniz suyunu buharlaştırmak ve damıtmak tuzdan arındırmak için kullanılacak tesisler kurulabilir. Ama bu arada biz yapay zeka su arıtma tesislerinde nasıl avantajlar sağlayabilir, bu konuyu konuşalım.

Yeni yapay zeka teknolojisinde gün geçmiyor ki yeni bir keşif olmasın,  ilerlemeler, su arıtma tesislerinde izleme işlemini daha ucuz ve kolay hale getirebilir düşüncesi bu aralar gündemdeki konu. Pekiyi yapay zeka su kaynaklarını nasıl daha verimli kılabilir. Ya da daha verimli denetim yapabilir. Waterloo Üniversitesi’ndeki araştırmacılar bazı bakterileri tespit ediyor ve bu bakterilerin sayısı belli bir seviyeyi geçtiğinde, hemen müdahale edecek sistemleri devreya alıyor. Neticede suyun arıtılması bir çok süreçten geçer. Kullanılan tüm su, dereler nehirlere karışır ve oradan da denize döner, buharlaşıp atmosfere yükselir, bulutlar dolunca da yağmur olarak yağar. Sistem bu şekilde… Şehir şebeke suları bazı arıtma işlemlerinden geçer.

 

Su arıtma Nasıl Yapılır

Önce suyun fiziksel özelliklerini incelemek gerekiyor. Gözle görülebilen şeyler suya karışır, kolayca sudan ayrıştırılabilirler. Bu maddelerin suda belli bir oranı vardır. Yine bitkiler yosunlar da su tadını ve kokusunu değiştirirler. Suya hoşluk veren 2 önemli bileşen oksijen ve CO2 gazlarıdır. Yine suya renk veren maddeler koloidal maddelerdir. Bir de  topraktan karışan bazı kuvvetli asitler, tuz-gazların su içinde eriyik durumda bulunması ise kimyasal özellikleri belirtir. Suyun içilebilir olması için, rengi olmamalı, berrak olması içimi serinlik vermeli, kokusuz olmalı, 7 dereceden aşağı olmalı, toksin içermemeli ve mikro organizma barındırmamalıdır.

Su arıtma işlemi suyun asitten ayrılması, durulma işleminden geçmesi, suyun dezenfekte edilmesi ve süzülmesi ve son olarak Fe ve MN bileşenlerinden arındırılması var. Yer altı sularında çoğu zaman kükürt dioksit bulunuyor. Bu su püskürtülerek, hava ile zenginleştirilir ki, oksijen alabilsin. Böylece suyun sertliği giderilmiş olur. Bazı kimyasal arındırma işlemleri de yapılıyor. Suyun durulması demek, atıklarından arındırılması demektir, genelde 5 m derin havuzlarda bekletilir. En çok 1 gün bekletilir. Böylece suya asılmış yabancı maddelerin dibe çökmesi sağlanır. Ya sudaki mikroplar ne olacak? Bu mikropları arındırmak için su kaynatma , şehir şebekeleri için zor ve minerallerin çoğu ölür. Bu nedenle, kireç ozon ve klor kullanılarak su mikroplardan arındırılır. Bazen de mor ötesi ışınlarla su arıtma yapılır. Suyun filtre edilmesi de sudaki yabancı maddelerin ayrılması demektir. Su devasa kum yataklarından geçirilir, çıkışta süzülmüş olarak alınır. Bu kumun da değiştirilmesi gerekir zamanla kum da kirlenir. Bu kez kumun temizlenmesi için ters yıkama denilen teknik kullanılır. Suyun içilebilir hale getirilmesi için Fe ve Mn bileşenlerinden arınması gerekir. Suyu bol hava ile temas ettirince bu meretlerden de kurtulur.

Arıtılan Su şehirlere Nasıl Gider

Basitçe yer çekimi ilkesi kullanılır, yüksek bir noktaya, su deposu konur ve depodan su şebekeleri çekilerek suyun doğal yer çekim gücü ile akışı sağlanır. İkinci yol suyun pompalarla dağıtımıdır. Bir de suyu belli noktalarda depolayarak gönderme yöntemi vardır. İşte yapay zeka su arıtma işlemleri sırasında  tüm prosesleri takip edebilir ve insanlardan daha hızlı önlem alabilir.

 

 

Su arıtma işlemi, Su arıtma Nasıl Yapılır,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like