Bilim Haberleri

Yeni Diyot Teknolojisi

Yeni Diyot Teknolojisi

ısı problemi, ısı sorunu ısıyı düşürmek mühendisler için daima problem olmuştur. Çalışan tüm mekanik ve elektronik parçalarda açığa çıkan ısı teçhizata zarar verir ve işlevsiz bırakır.

Nebraska Üniversitesi Lincoln Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri Sidy Ndao ve Mahmoud Elzouka, bu sorunun farkındalar. Çözüm olarak yeni bir termal diyot geliştirdiler ve bilgisayarların ısıyı alternatif bir enerji kaynağı olarak kullanmasına izin verecek bir yol buldular. Yani ısınma – engelleme yerine kolaylaştırıcı bir faktör haline geliyor. Makine mühendisliği ve malzeme mühendisliği alanında yüksek lisans yapan öğrenciler buldukları termal diyot ısısını 630 F seviyeye çıkardılar ve diyotun işlevini ve performansını bu ısıda daha iyi hale getirdiler. Üstelik bunu belgelediler. Bu alan aslında enerji mühendisliği alanını da yakından ilgilendiriyor. Çünkü dış dünyaya yayılan ve kullanılmayan ısıyı kullanıp yararlı hale getirmek ve geri dönüşüme katmak enerji mühendisliği işidir. Yakın zamanda ABD Avrupa ve Japonya da yetişen Enerji mühendisleri bu alanda çok yararlı çalışmalara imza atacaklar.

 

Termal Diyot Nerede Kullanılacak

Bu buluş özellikle uzay araştırmalarında güneşi incelerken işe yarayabilir ya da petrol sondaj faaliyetlerinde yüksek ısıda bozulmayan ve kararlı çalışan elektronik ürünlerin tasarımı için bir yol açmış oluyor. Ortaya çıkan ısı da değerlendirilip enerji haline getiriliyor ve böylece dışarıdan bir enerjiye gerek duymadan elektronik cihaz çalıştırılabiliyor. Bu ekip dünyada bir ilki daha gerçekleştirecek ve ilk “termal bilgisayar” üretimini gerçekleştirecekler.

 

 

=================================================================================

 

New Diode Technology

Heat problem, heat problem Reducing heat has always been a problem for engineers. All mechanical and electronic components that are working open heat up the equipment and damage it.

Sidney Ndao and Mahmoud Elzouka, Nebraska University Lincoln University Engineering Faculty students are aware of this problem. As a solution, they developed a new thermal diode and found a way to allow computers to use heat as an alternative energy source. That is, warming – rather than blocking, becomes a facilitating factor. Students who graduate in mechanical engineering and material engineering have moved their thermal diode temperature to 630 F and improved the diode’s function and performance at this temperature. And they documented it. This area is also closely related to the field of energy engineering. Because it is the job of energy engineering to make use of non-use heat that is spreading to the outside world and to make it useful. Energy engineers who have recently grown up in the US, Europe and Japan will be doing very useful work in this area.

Where to Use the Thermal Diode

This invention is particularly useful when studying the sun in space exploration, or it has led to the design of electronic products that are stable and stable at high temperatures during oil drilling operations. The resulting heat is also evaluated and converted into energy so that the electronic device can be operated without the need for an external energy source. This team will perform another province in the world and produce the first “thermal computer” production.

 

termal diyot, termal bilgisayar, ısı sorunu, ısı problemi, malzeme mühendisliği, makine mühendisliği, enerji mühendisliği

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like